0 0

Polityka prywatności Matrise.pl

I.  Czym jest polityka prywatności?
Polityka prywatności jest zbiorem zasad, których przeznaczeniem jest poinformowanie klientów o  każdym elemencie procesu, obejmującego pozyskiwanie, przetwarzanie oraz zabezpieczanie ich danych osobowych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

II.  Definicje
Administrator – eKreacja Marta Dereń z siedzibą w Warszawie.
Dane osobowe – są to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden, bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Polityka – opisywana Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Sklep Internetowy – sklep internetowy Matrise.pl  prowadzony przez Administratora pod adresem www.matrise.pl
Ustawa - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy i korzystająca z co najmniej jednej usługi czy funkcjonalności, które zostały opisane w Polityce.

III. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest  firma eKreacja Marta Dereń z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Władysława Jagiełły 12/15, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5372414350, REGON: 146522290.

IV. Inspektor Danych Osobowych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawem do nie wyznaczania, Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, można skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na biuro@matrise.pl lub listownie na adres: ul. Władysława Jagiełły 12/15, 02-495 Warszawa.

V. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Dane klientów są przetwarzane w związku z zakresem prowadzonej działalności i z następującymi kategoriami działań:

 1. Przeglądanie Sklepu Internetowego Matrise.pl
  Dane wszystkich podmiotów, które użytkują Sklep Internetowy (adres IP, inne identyfikatory, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami, przetwarzane są przez Administratora w celach:
  1. statystycznych i analitycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji. Ma to na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  2. marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej;
  3. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania formularzy kontaktowych – podstawa prawna przetwarzania -niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. obsługi zakupów, które dokonywane są bez rejestracji w Sklepie Internetowym - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5. obsługi reklamacji - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  6. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw.
  7. Aktywność Użytkownika w Sklepie Internetowym (w tym jego dane osobowe), rejestrowane są w logach systemowych. Jest to dedykowany system komputerowy, który został stworzony do chronologicznego przechowywania zapisu, zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego, służącego do świadczenia usług przez Administratora. Zebrane w logach informacje przetwarzane są związku ze świadczeniem usług przez Administratora. Administrator przetwarza je również w celach technicznych co w szczególności oznacza, że dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym Matrise.pl
  Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji w Sklepie Internetowym zakładając Konto klienta, proszeni są o podanie danych, niezbędnych do utworzenia oraz obsługi konta. Aby ułatwić sobie składanie zamówienia Użytkownik może podać dodatkowe dane i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie. Dodatkowe dane można w każdym czasie zmienić lub usunąć. Jednak niektóre dane są obowiązkowe (adres e-mail oraz hasło), ponieważ jest to wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Dane osobowe podane Administratorowi są przetwarzane w celach:
  1. świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie Internetowym – podstawa prawna przetwarzania- niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
  2. analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;
  4. marketingowych Administratora.
 3. Składanie zamówienia
  1. Złożenie zamówienia przez Użytkownika Sklepiu Internetowego wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji oraz dostarczenia zamówionego przez niego towaru. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne i pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia.
  2. Dane osobowe, podane w ramach składania zamówienia w Sklepie Internetowym, przetwarzane są w celach:
  • realizacji złożonego zamówienia – podstawa prawna przetwarzania:
   w zakresie danych obowiązkowych - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   w zakresie danych podanych fakultatywnie – zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawna przetwarzania - obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;
 4. Formularz kontaktowy
  1. W Sklepie Internetowym istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego. Wymaga to podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się Administratora z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, wysłane z formularza kontaktowego. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie niewymaganych danych jest dobrowolne. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza.
  2. Dane osobowe podane Administratorowi w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu:
   • identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania, przesłanego przez udostępniony w Sklepie Internetowym formularz kontaktowy – podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Administratora.
 5. Marketing
  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, czego podstawę prawną stanowi  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Działania te mogą polegać w szczególności na:
  1. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
  2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
  3. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
  4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).
 6. Reklama kontekstowa
  Administrator przetwarza także dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Reklama behawioralna
  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
 8. Marketing bezpośredni
  Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe tego Użytkownika będą przetwarzane w celu przesyłania mu takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, czyli wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.
 9. Pliki cookies oraz podobna technologia
  Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, na którym Użytkownik przegląda Sklep Internetowy. Pliki cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego, np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz dokonywanych przez niego czynności.
 10. Cookies - Sklep Internetowy
  Administrator wykorzystuje pliki cookie przede wszystkim po to, aby dostarczyć Użytkownikowi usługi świadczone drogą elektroniczną oraz poprawę jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet, itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
  2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
  3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
  4. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
  5. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
  6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics. Są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Sklepu internetowego przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 11. Cookies - marketing
  Administrator wykorzystuje pliki cookies również do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (telefon, tablet, komputer itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

VI. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w  punkcie V, np. do zakończenia świadczenia na Twoją rzecz usługi newslettera, zakończenia postępowania reklamacyjnego, a po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

VII. Jakie masz prawa związane z Twoimi danymi?

 1. Użytkownikom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  2. prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  3. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  5. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  7. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
  8. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.
 2. Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na biuro@matrise.pl lub listownie na adres: ul. Władysława Jagiełły 12/15, 02-495 Warszawa.
 3. Wniosek powinien precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
  1. kto składa wniosek,
  2. z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek;
  3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
 4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby, która złożyła wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 5. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

VIII. Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz to zrobić w następujący sposób:
  1. wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres biuro@matrise.pl
  2. kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączany na końcu wiadomości.
 3. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, cofnięcie tej zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

IX.  Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X.  Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich
Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

XI. Zmiany w Polityce Prywatności
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2020 r.

XII. Pytania
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat polityki ochrony prywatności, skontaktuj się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na biuro@matrise.pl lub listownie na adres: ul. Władysława Jagiełły 12/15, 02-495 Warszawa.